CICPA UE

CICPA partnerystė

CICPA partnerystė, tai įsipareigojimas siekti bendrų tikslų ir įgyvendinti bendras idėjas. Partnerystė kuriama žmonių, kurie dalijasi patirtimi įvairiose srityse ir jaučia bendrą poreikį keisti. Klausimų dėl CICPA partnerystės jokių nebuvo. Projektas Lietuvos ir Lenkijos organizacijų buvo sugalvotas žingsnis po žingsnio bei praturtintas asocijuotų partnerių, iš kurių visi atstovauja įvairius sektorius (viešasis administravimas, nevyriausybinės organizacijos, saugomų plotų tvarkymas, kultūra, mokslas). Kiekvienas iš šių subjektų turi savo motyvaciją, savo priežastį būti CICPA projekto dalimi ir kiekvienas iš jų atlieka jame ypatingą vaidmenį.

CICPA partnerystę sudaro dešimt organizacijų: keturi projekto partneriai ir šeši asocijuoti partneriai.

Partneriai:

  • Pajūrio regioninio parko Karklėje administracija (Lietuva) – mūsų pagrindinis partneris
  • Europos Krantų Apsaugos Sąjunga – Baltijos biuras (Lietuva)
  • Pakrantės asociacija (Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża) (Lenkija)
  • Savivaldybės kultūros centras Stepnicoje (Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy) (Lenkija)

Asocijuoti partneriai:

  • Volinski nacionalinis parkas (Lenkija)
  • Stepnicos Miesto įstaiga ir Savivaldybė (Lenkija)
  • Vakarų Pamario vaivadijos Kraštovaizdžio parkų valdyba (Lenkija)
  • Kretingalės apskritis (Lietuva)
  • Karklės bendruomenė (Lietuva)
  • Ekologinis klubas „Žvejonėˮ

Atsakomybė už paskiras veiklas yra padalinta tarp projekto partnerių ir asocijuotų partnerių, priklausomai nuo jų patirties, profesijos, lokalizacijos ir susidomėjimų. Pavyzdžiui: organizacijos turinčios didžiulę patirtį tarptautiniuose seminaruose parengia susitikimų programas ir padeda vietos bendruomenėms organizavimo procese. Gamtos srities specialistai yra atsakingi už informaciją apie aplinkos ir Natura 2000 tinklo apsaugą bei pasidalijimą gerais bendradarbiavimo pavyzdžiais su vietos bendruomenėmis. Savivaldybės ir apskritys visiems susidomėjusiems subjektams užtikrina įrankius tarpvalstybiniam ilgalaikiam bendradarbiavimui inicijuoti, parengia tarptautinių sutarčių turinius, taip pat bendrai su partnerių atstovais pasirūpina vietomis ir paslaugomis projekto renginiams.

Projekto biudžetas taip pat suplanuotas kaip bendra sistema. Kiekviena partnerių organizacija iš savo pinigų apmoka pirmiau priskirtas veiklas ir išlaidas. Priimančiojo regiono projekto partneriai užtikrina visas paslaugas, kurios būtinos kitų veiklų įgyvendinimui, visiems asocijuotiems partnerių atstovams ir dalyviams iš visų tikslinių grupių, siekiant užtikrinti pilną įsitraukimą kiekviename projekto įgyvendinimo etape.

Bendras 24 mėnesių projekto biudžetas – tai 421.027,50 eurų, tame visų 4 partnerių nuosavas įnašas sudaro 63.190,12 eurų (15%), o Europos regioninės plėtros fondo įnašas, tai net 357.837,38 eurų (85%).