CICPA UE

Kviečiame į konferenciją „Bendros iniciatyvos saugomose teritorijose. Prie vandens, aplink mariasˮ

Society For The Coast, Volinski nacionalinis parkas ir Stepnicos valsčiaus kultūros centras bendradarbiaujant su Stepnicos miesto ir valsčiaus meru p. Andžej Viganovski, širdingai kviečia į konferenciją „Bendros iniciatyvos saugomose teritorijose. Prie vandens, aplink mariasˮ.

Susitikimas bus skirtas valsčių ir organizacijų, įsikūrusių prie Štetino marių vandenų, veiklos vystymo galimybėms vietos ir tarptautiniu lygmeniu. 

Konferencija yra projekto „CICPA – CommonInitiatives in Conserved and Protected Areas”, t.y. „Bendros iniciatyvos plotuose, turtinguose gamtiniu atžvilgiuˮ dalis, finansuojamo Europos Sąjungos iš Europos regioninės plėtros fondo pagal programą Interreg South Baltic Programme 2014-2020. .

CICPA projekto užduotis – skatinti ir remti vietos valdžios, įstaigų, asociacijų, susivienijimų atstovus ir kitus vietos aktyvistus kuriant tarptautinį bendradarbiavimą, paremtą vertingų gamtiniu atžvilgiu plotų panaudojimu, ypač Europos ekologinio tinklo Natura 2000.

Tikslas yra padidinti vietos atstovų įsitraukimą į tarptautines iniciatyvas, kurie yra atsakingi už svarbiausius jų regione darbus, susijusius su saugomų ir gamtos įkvėptų plotų išnaudojimu žvejybai, miškininkystei, žemdirbystei, turizmo paslaugoms, švietimui, kultūrai, menui ir amatams.

Bendrai remiame bendruomenių, kuriose kasdien dirbame, vystymąsi. Ypatingu būdu atkreipiame vietos gyventojų dėmesį į plotų, kuriuose gyvena, dirba, mokosi ir gauna pajamas, svarbą. Kartu su projekto partneriais iš Lietuvos sukuriame rėmus ilgamečiam bendradarbiavimui su visais, kurie yra susidomėję tvariu vystymusi ten, kur gera gamtos būklė gali būti geresnio gyvenimo šaltinis.

Vienas iki šiol vykdomų darbų rezultatas yra iniciatyva sukurti „Štetino marių forumąˮ, kuris gali tapti bendra platforma keistis patirtimi, kurti naujus projektus ir verslus, palengvinančius bendrą valsčių ir miestų plėtrą gamtiniu atžvilgiu vertinguose ir unikaliuose plotuose, kokiais yra plačiai suprantama marių pakrantė ir jos vandenys. Forumo idėja yra nukreipta į savivaldybių įstaigas, taip pat tas grupes, kurios kasdieniu savo darbu prisideda arba gali prisidėti prie tvaraus vystymosi vietos mastu.

Forumas, tai gera vieta tiesioginiams kontaktams užmegzti ir dalintis mintimis, idėjomis ar iššūkiais. Tai tuo pačiu, tai galimybė praktiškai įrodyti, kad Natura 2000 plotai gali būti įkvėpimas profesiniam gyventojų aktyvumui.

Išsamios informacijos suteiks CICPA projekto vadovė Pakrantės asociacijoje, P. Martyna Rabska – Osipowicz.
E-mail: m.rabskaosipowicz@gmail.com or martyna@southbaltic-cicpa.eu
Mobile: +48 506 045 571