CICPA UE

CICPA ir tarpprojektinis susitikimas Vokietijoje. 2018 m. lapkričio 13-14 d., Rostokas

Lapkričio 13-14 d. CICPA projekto atstovai dalyvavo tarprojektiniame seminare, kurį organizavo projekto Live Lagoons atstovai. Projekto Live Lagoons tikslas yra įdiegti naujas, palankias aplinkai technikas, padėsiančias pagerinti vandens kokybę Pietų Baltijos lagūnose ir įlankose. Šiam tikslui naudojamos novatoriškos plaukiojančios salos, kurios per augalinių filtrų sistemą padės riboti biogenus ir šalins maistines medžiagas.

Seminaro metu vyko tarpvalstybinių projektų sesija bei diskusija apie galimą patirčių panaudojimą, taip pat įgyvendinamų projektų integravimą.

Seminare dalyvavo nacionalinių parkų, įvairių aplinkos apsaugos formų, nevalstybinių organizacijų ir mokslininkų atstovai iš Lenkijos, Lietuvos ir Vokietijos.

Paskirų projektų atstovai pristatė:

1. Problemos ir iššūkius susijusius su dvigeldžių moliuskų auginimu (Bonus Optimus),

2. Plaukiojančių salų panaudojimą lagūnų aplinkos sąlygų gerinimui (LiveLagoons),

3. Šiukšlių iš pliažų panaudojimą (EUCC Germany),

4. Naujas upėtakių auginimo galimybes (Greifswald Mire Centre),

5. Vietos bendruomenių įtraukimą į bendras iniciatyvas saugomuose plotuose (CICPA project).

Per bendrą seminarą dalyvių buvo paprašyta įvertinti ir aptarti pasirinktas „ekosistemų paslaugasˮ trims įvairiems drėgnų plotų pakrantės zonoje valdymo scenarijams.

Susitikimo metu dr. Kazimierz Rabski (Pakrantės asociacija) bei Marek Dilaverski (Volinski nacionalinis parkas) pristatė CICPA projektą. Ypatingas dėmesys atkreiptas į bendrų darbų su vietos bendruomene būtinybę bei pasirengimą juos vykdyti plotuose, kuriuose yra didelis natūralus jautrumas. Ankstesnė CICPA projekto patirtis parodo didžiulį vietos bendruomenių potencialą ir jų susidomėjimą galimybėms panaudoti saugomus plotus daugelio vietos produktų kūrimui, taip pat nematerialinių paslaugų zonoje. Šiuo atveju pavyzdžiu gali būti įkvėpimas menininkams.

IAišku, aptarti CICPA projekto tikslai, perduota informacija apie partnerius ir asocijuotus partnerius, taip pat pristatyta ir aptarta projekto bendros veiklos eiga.

Pabrėžtas poreikis platinti švietimo aspektus ir mokslinių tyrimų iniciatyvas darbuose, kurie susiję su Baltijos jūros pakrantės zona, iki šiol menkai priimta vietos bendruomenių. Tokių integracinių iniciatyvų tarpvalstybiniu aspektu patirtis, kuri yra CICPA projekto pagrindas, gali praversti kitiems projektams, įgyvendinamiems pagal Interreg South Baltic.

Daugiau apie šį renginį: //www.balticlagoons.net/livelagoons/index.php/cross-border-and-cross-project-workshop-and-debates/