CICPA UE

Gruodžio susitikimas Lietuvoje

Projektas CICPA – bendros iniciatyvos saugomuose plotuose, tai iš tikrųjų BENDRI VEIKSMAI. Kartais per renginius lauko sąlygomis, kartais bendrų seminarų metu, bet kartais taip pat per projekto partnerių susitikimus mažame rate. Taip buvo taip pat ir 2019 m. gruody (gruodžio 5-7 d.), kai Pakrantės asociacijos (lenk. Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża) atstovas Kazimierz Rabski buvojo Lietuvoje.

Jo apsilankymas buvo susijęs taip pat su kitu projektu, kuris įgyvendinamas dalinio finansavimo INTERREG South Baltic dėka, o tai būtent „Live Lagoonsˮ. Bet visų pirma vykdant bendrus veiksmus, kurie būtini tolimesniam darniam bendradarbiavimui pagal CICPA projektą įvyko susitikimai, skirti partnerių sutartims: vienam iš mūsų projekto rezultatų, planuojamų sudaryti jau netrukus.

Visų pirma buvo labai įdomus darbinis susitikimas su Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Audrone Balnioniene. Aptartas dokumento, paruošto šio regiono bendradarbiavimui su Stepnicos miestu ir valsčiumi, turinys. Bet Ponia Balnionienė pasiūlė, kad į bendradarbiavimą būtų įtraukta ypač graži vietovė Dreverna. Tai mūsų galimybė pastoviai tarptautiniai veiklai.

Įvyko dvišaliai pokalbiai su Pajūrio regioninio parko Karklėje, kuriam vadovauja Darius Niciusas, atstovais. Mūsų bendradarbiavimas pažengęs toliau, nei oficialūs projekto rėmai. Šį kartą aptarinėjome susitarimų tarp CICPA projekto partnerių turinį. Tie dokumentai apibrėš mūsų bendradarbiavimo kryptis keliems artimiausiems metams. Svarbus taškas tuose susitarimuose, šalia plačiai suprantamos aplinkos apsaugos ar švietimo gamtos tematika, turės socialinius aspektus.

CICPA projekto patirtis įrodė, koks svarbus vietos bendruomenės įsitraukimas į darnią plotų, įtrauktų į NATURA 2000 tinklą, plėtrą ir kaip svarbu mokėti įtraukti gyventojus į bendrus veiksmus.