CICPA UE

Forum Zalewu w Nowym Warpnie, 3 października 2019.

W czwartek 3 października 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie „Forum Zalewu”. Tym razem gospodarzem wydarzenia był Burmistrz Nowego Warpna – Pan Jarosław Burba, który zaprosił Członków Forum do odwiedzenia malowniczego Nowego Warpna i poznania tej części zachodniego wybrzeża Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Nowowarpieńskiego. Spotkanie Forum rozpoczęło się spacerem po Nowym Warpnie, śladem przepięknych inwestycji […]


Edukacja przyrodnicza jest fajna! Piknik edukacyjny w Wolińskim Parku Narodowym, 20 września 2019, Międzyzdroje.

20 września 2019 Projekt CICPA wziął udział w pikniku edukacyjno-promocyjnym połączonym z uroczystym otwarciem ścieżki edukacyjnej „Leśne wzgórze” Wolińskiego Parku Narodowego. Podczas pikniku uczestnicy i zaproszeni goście w aktywny sposób włączyli się w odkrywanie leśnych zagadek przygotowanych przez pracowników Wolińskiego Parku Narodowego oraz na stanowiskach współorganizatorów wydarzenia. Damska reprezentacja projektu CICPA z Gminnego Ośrodka Kultury […]


Nowa inicjatywa w Karklė

Nowa inicjatywa w projekcie CICPA! Nasz partner wiodący – Administracja Nadmorskiego Parku Regionalnego w Karkle na Litwie wspólnie z Uniwersytetem w Kłajpedzie oraz kłajpedzkim ogrodem botanicznym udowodnią jak pięknie mogą wyglądać w ogrodach mieszkańców rodzime gatunki roślin wydmowych, typowych dla obszarów Natury 2000 w krajobrazie nadmorskim. Dzikie rośliny zostaną zaadaptowane do życia w ogrodach pod […]


Polsko-litewskie przygotowania. 12 lipca 2019, Stepnica, Polska

Zanim wystartowała impreza „CICPA EVENT 2019 Inspired by nature”, przygotowaniom nie było końca. Pierwsze etapy toczyły się równolegle w obu krajach partnerskich: na Litwie i w Polsce. Lokalne społeczności i organizacje razem z partnerami ustalali, które z inicjatyw i prac wykonanych w projekcie CICPA od 2018 roku, zaprezentować na imprezie w Polsce wspólnie z partnerami […]


Wspaniała impreza “CICPA EVENT 2019 Inspiracje z natury” już za nami.

Współpraca to niezwykła sztuka. Połączenie talentów, umiejętności, osobowości, zaangażowania… czasem wychodzi naturalnie, innym razem trzeba się o nią bardziej postarać. Projekt CICPA – Common Initiatives in Conserved and Protected Areas to właśnie nasze magiczne połączenie. Niesztampowa współpraca organizacji, instytucji i ludzi, którzy cokolwiek tworzą, inspirują się naturą. Ze wspólnego starania powstało cudo, które zainspirowało setki […]


Atrakcje inspirowane naturą – sprawdź i przyjedź:

Przedstawiamy program wydarzenia “CICPA EVENT 2019 Inspiracje z natury”. Impreza będzie się odbywała w trakcie “Dni Stepnicy 2019” – wspólnie z Gminą Stepnica zapraszamy do korzystania ze wszystkich BEZPŁATNYCH atrakcji: 15:00: Oficjalne rozpoczęcie imprezy, powitanie uczestników (scena główna) 15:00-19:30: Wspólne polsko-litewskie atrakcje inspirowane naturą: CICPA SPICE & FLAVOURS: Strefa kulinarna w Porcie Rybackim. Warsztaty kulinarne […]


Wyjątkowe wydarzenie inspirowane naturą! 13 lipca 2019 w Stepnicy.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na wesoły i kreatywny polsko-litewski piknik zainspirowany Naturą 2000. “CICPA EVENT 2019 Inspired by Nature” is an effect of collaboration of Lithuanian and Polish communities living and working on areas covered by Natura 2000. We mutually learn from ourselves that valuable natural areas mean not only strict environmental protection, but also […]


Oferta pracy

Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża z siedzibą w Szczecinie, partner projektu „Common Initiatives in Conserved and Protected Areas (CICPA)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, poszukuje kandydata do prowadzenia profilu projektu „CICPA” w social mediach. Oferujemy udział w ciekawym i rozwijającym projekcie polsko-litewskim, prowadzonym […]


Projekt CICPA w 3 minuty

Obejrzyj film o projekcie CICPA i dowiedz się jak działamy. Czy film się spodobał? Wyślij swoją opinię na martyna@southbaltic-cicpa.eu


Startuje Forum Zalewu Szczecińskiego!

W czwartek, 21 lutego, Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża, Woliński Park Narodowy i Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Miasta Stepnicy, zaprosiło samorządy, instytucje i organizacje pozarządowe ze wszystkich społeczności i Starostw położonych wokół polskiej części wybrzeża Zalewu Szczecińskiego, na konferencję „Wspólne inicjatywy na obszarach chronionych. Nad wodą, wokół Laguny […]


Zapraszamy na Konferencję „Wspólne Inicjatywy na Obszarach Chronionych. Nad wodą, wokół Zalewu”

Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża, Woliński Park Narodowy i Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, przy współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Stepnica Panem Andrzejem Wyganowskim, serdecznie zapraszają na Konferencję „Wspólne Inicjatywy na Obszarach Chronionych. Nad wodą, wokół Zalewu”. Spotkanie będzie poświęcone możliwościom rozwijania lokalnych oraz międzynarodowych działań gmin i organizacji zlokalizowanych nad wodami Zalewu Szczecińskiego. Konferencja […]


CICPA i międzyprojektowe spotkanie w Niemczech. 13-14 listopada 2018, Rostock

W dniach 13-14 listopada przedstawiciele projektu CICPA wzięli udział w międzyprojektowych warsztatach  zorganizowanych przez przedstawicieli projektu LiveLagoons. Projekt LiveLagoons ma na celu wdrożenie nowych, przyjaznych dla środowiska technik, przyczyniających się do poprawy  jakości wód w zalewach i zatokach południowego Bałtyku. W tym celu stosowane są innowacyjne pływające wyspy, które poprzez system filtrów roślinnych będą  służyć […]


CICPA Study Tour – Wizyta studialna dla uczestników projektu, 28-30 września 2018 r. w Cedyni

To był bardzo pracowity, ale udany weekend dla naszego projektu. Przedstawiciele partnerów, partnerów stowarzyszonych i grup docelowych z Litwy i Polski wzięli udział w Wizycie Studialnej projektu CICPA, która była poświęcona budowaniu wzajemnych relacji po różnych stronach granic i dzieleniu się doświadczeniami w dziedzinie współpracy transgranicznej. Rozpoczęliśmy w piątek 28 września w Cedyni od międzynarodowej […]


CICPA EVENT 2018 8th-9th September 2018, Karklė, Lithuania

“Menkine” is not only a name of fish. It has been a catchword of the first Lithuanian-Polish CICPA Event, fantastic cultural  meeting in Karklė (Lithuania), organized by participants of CICPA project.Menkine = cod = dorsz. Fish from Baltic Sea, which could be a kind of a living symbol of our project. What can we get […]


Lokalizacje projektu CICPA

Projekt CICPA, czyli Wspólne Inicjatywy na Obszarach Chronionych, rozpoczął się w dwóch lokalizacjach partnerskich: na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego w Polsce, z unikatowym Parkiem Natury Zalewu Szczecińskiego, Wolińskim Parkiem Narodowym i przy współpracy z Parkami Krajobrazowymi Województwa Zachodniopomorskiego oraz na obszarach Starostwa Kretingalė na Litwie, składających się z pięknego wybrzeża Litwy Zachodniej z Nadmorskim Parkiem Regionalnym […]


Natura 2000 na obszarach partnerskich

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest największą skoordynowaną siecią naturalnych obszarów chronionych na świecie. To sieć miejsc wybranych w celu zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz zapewnienia przetrwania najcenniejszych i najbardziej zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w Europie. Wybór obszarów jest bardzo istotny i ma służyć zachowaniu lub odtworzeniu bioróżnorodności Europy – jest to jeden […]


Partnerstwo CICPA

Partnerstwo CICPA to zobowiązanie do osiągania wspólnych celów i realizacji wspólnych pomysłów. Partnerstwo budowane jest przez ludzi, którzy dzielą się doświadczeniami na różnych polach i odczuwają wspólną potrzebę dokonania zmian. W kwestii partnerstwa CICPY nie było żadnych przypadków. Projekt został wymyślony krok po kroku przez litewskie i polskie organizacje i wzbogacony przez partnerów stowarzyszonych, z […]


Partnerzy

Partner wiodący: Administracja Nadmorskiego Parku Regionalnego w Karkle (Litwa) Administracja Nadmorskiego Parku Regionalnego powstała w 1997 r. jako rządowa instytucja budżetowa, departament Ministerstwa Środowiska Republiki Litewskiej. Działalność Administracji jest przede wszystkim finansowana z budżetu Republiki Litewskiej, ale Administracja ma również własne środki, na przykład przychody z biletów wstępu, sprzedaż pamiątek. Główne działania mają na celu […]


Partnerzy Stowarzyszeni

Urząd Miasta i Gminy Stepnica (Polska) Gmina oraz miasto Stepnica to niezwykle malowniczy obszar 294 km2 położony w zachodnio-północnej części Województwa Zachodniopomorskiego nad wodami Zalewu Szczecińskiego. 39,8% powierzchni stanowią wody, 30% lasy i 30,2% grunty rolne, tereny podmokłe i torfowiska. Gminę zamieszkuje blisko 5.000 mieszkańców. Liczne miejsca pracy oferują miejscowe podmioty gospodarcze oraz pobliski Goleniowski […]


The first Lithuanian target group seminars, May-July 2018, Karklė

The first Lithuanian seminar for CICPA target groups was held on May 4 in Karklė, the premises of the Administration of Seaside Regional Park. Partners, Associated Partners and local project’s target groups, have met two weeks before the first Polish-Lithuanian CICPA workshops. Representatives of the Karklė community, Regional Park staff, EUCC Baltic office staff, foresters, […]


Pierwsze polsko-litewskie warsztaty projektu CICPA: 18-19 maja 2018, Stepnica – Międzyzdroje.

Początki nie muszą być trudne, co udowodniły nasze pierwsze wspólne warsztaty projektowe. Ponad 40 uczestników z Polski i Litwy spotkało się 18 i 19 maja 2018 w Stepnicy oraz Międzyzdrojach. Celem było nie tylko poznanie się partnerów projektu i uczestników zaplanowanych na dwa lata wydarzeń, ale przede wszystkim analiza wartości przyrodniczych terenów objętych projektem i […]