CICPA UE

Lokalizacje projektu CICPA

Projekt CICPA, czyli Wspólne Inicjatywy na Obszarach Chronionych, rozpoczął się w dwóch lokalizacjach partnerskich: na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego w Polsce, z unikatowym Parkiem Natury Zalewu Szczecińskiego, Wolińskim Parkiem Narodowym i przy współpracy z Parkami Krajobrazowymi Województwa Zachodniopomorskiego oraz na obszarach Starostwa Kretingalė na Litwie, składających się z pięknego wybrzeża Litwy Zachodniej z Nadmorskim Parkiem Regionalnym […]


Natura 2000 na obszarach partnerskich

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest największą skoordynowaną siecią naturalnych obszarów chronionych na świecie. To sieć miejsc wybranych w celu zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz zapewnienia przetrwania najcenniejszych i najbardziej zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w Europie. Wybór obszarów jest bardzo istotny i ma służyć zachowaniu lub odtworzeniu bioróżnorodności Europy – jest to jeden […]