CICPA UE

Partnerstwo CICPA

Partnerstwo CICPA to zobowiązanie do osiągania wspólnych celów i realizacji wspólnych pomysłów. Partnerstwo budowane jest przez ludzi, którzy dzielą się doświadczeniami na różnych polach i odczuwają wspólną potrzebę dokonania zmian. W kwestii partnerstwa CICPY nie było żadnych przypadków. Projekt został wymyślony krok po kroku przez litewskie i polskie organizacje i wzbogacony przez partnerów stowarzyszonych, z […]


Partnerzy

Partner wiodący: Administracja Nadmorskiego Parku Regionalnego w Karkle (Litwa) Administracja Nadmorskiego Parku Regionalnego powstała w 1997 r. jako rządowa instytucja budżetowa, departament Ministerstwa Środowiska Republiki Litewskiej. Działalność Administracji jest przede wszystkim finansowana z budżetu Republiki Litewskiej, ale Administracja ma również własne środki, na przykład przychody z biletów wstępu, sprzedaż pamiątek. Główne działania mają na celu […]


Partnerzy Stowarzyszeni

Urząd Miasta i Gminy Stepnica (Polska) Gmina oraz miasto Stepnica to niezwykle malowniczy obszar 294 km2 położony w zachodnio-północnej części Województwa Zachodniopomorskiego nad wodami Zalewu Szczecińskiego. 39,8% powierzchni stanowią wody, 30% lasy i 30,2% grunty rolne, tereny podmokłe i torfowiska. Gminę zamieszkuje blisko 5.000 mieszkańców. Liczne miejsca pracy oferują miejscowe podmioty gospodarcze oraz pobliski Goleniowski […]