CICPA UE

Regulamin konkursu plastycznego „Zimowe spotkania z przyrodą” zwanego w dalszej części regulaminu konkursem.

I. Organizator Konkursu Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża z siedzibą przy Placu Batorego 4/33, 70-207 Szczecin. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest Martyna Rabska-Osipowicz zwana dalej koordynatorem konkursu. II. Cele Konkursu – rozwijanie poczucia estetyki, – popularyzacja działań plastycznych i doskonalenie umiejętności z zakresu różnych technik plastycznych, – wdrażanie i rozwijanie twórczej pracy […]