CICPA UE

CICPA Study Tour – Wizyta studialna dla uczestników projektu, 28-30 września 2018 r. w Cedyni

To był bardzo pracowity, ale udany weekend dla naszego projektu. Przedstawiciele partnerów, partnerów stowarzyszonych i grup docelowych z Litwy i Polski wzięli udział w Wizycie Studialnej projektu CICPA, która była poświęcona budowaniu wzajemnych relacji po różnych stronach granic i dzieleniu się doświadczeniami w dziedzinie współpracy transgranicznej.

Rozpoczęliśmy w piątek 28 września w Cedyni od międzynarodowej debaty poświęconej dialogowi między społecznościami (mieszkańcami) i instytucjami na temat budowania i rozwijania współpracy w formie wspólnych wydarzeń i poprzez prowadzenie międzynarodowych projektów.

Sobota, drugi dzień wyjazdu studyjnego, była bardzo kolorowa i pełna radości. Promowaliśmy nasze wspólne polsko-litewskie działania w ramach „Cedyni na Okrągło” (Polsko-niemiecki festiwal produktów tradycyjnych i aktywnych obywateli). Można śmiało powiedzieć, że przedstawiciele naszych grup biorących udział w projekcie CICPA oddali całe swoje serce i zaangażowanie w pokazy, wystawy i warsztaty inspirowane naturą – wszystko po to, by podkreślić wielkie korzyści płynące z połączenia sił z organizacjami z sąsiedniego państwa. Zmieszaliśmy dźwięki, głosy, smaki, kolory. Zrobiliśmy to razem! To był bardzo inspirujący dzień.

Trzeci dzień wyjazdu studyjnego (niedziela) dał nam możliwosć poszukania litewskiej historii na ziemiach zachodniopomorskich, przy nadzwyczajnym wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz – Pana Piotra Sobolewskiego, przedstawicieli władz powiatu myśliborskiego i Konsula Honorowego Republiki Litewskiej w Szczecinie.

Ogromne gratulacje i podziękowania dla litewskich i polskich organizacji, grup i ludzi za fantastyczne zaangażowanie w ten weekend:

Administracja Nadmorskiego Parku Regionalnego w Karkle,

EUCC – Biuro Bałtyckie,

Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy,

Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża,

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego,

Starostwo Kretingale,

Stowarzyszenie Społeczności Karkle,

Dom Kultury w Kretingale,

Zespół Folklorystyczny „Stepniczanie”,

Teatr „W Krzywym Zwierciadle”,

Nieformalna grupa artystyczna „Stepnickie ognie”,

Gmina Stepnica,

Gmina Cedynia,

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu,

Towarzystwo Wędkarstwa Cedyńskiego „Miętus”,

Szkoła Podstawowa im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy,

Parafia Ewangelicko-Luterańska w Karkle,

Przedstawiciele Sołectwa Orzechów,

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów  w Cedyni,

Stowarzyszenie „Perspektive Oderberg”.

To wielka przyjemność i zaszczyt pracować z takimi aktywnymi ludźmi, wspólnie poszukiwać nowych możliwości, budować relacje i być częścią prawdziwej transgranicznej wspólnoty!

Przeczytaj więcej w Raporcie z wyjazdu studialnego