CICPA UE

Zapraszamy na Konferencję „Wspólne Inicjatywy na Obszarach Chronionych. Nad wodą, wokół Zalewu”

Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża, Woliński Park Narodowy i Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, przy współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Stepnica Panem Andrzejem Wyganowskim, serdecznie zapraszają na Konferencję „Wspólne Inicjatywy na Obszarach Chronionych. Nad wodą, wokół Zalewu”.

Spotkanie będzie poświęcone możliwościom rozwijania lokalnych oraz międzynarodowych działań gmin i organizacji zlokalizowanych nad wodami Zalewu Szczecińskiego.

Konferencja jest częścią projektu „CICPA – Common Initiatives in Conserved and Protected Areas”, czyli „Wspólne Inicjatywy na Obszarach cennych przyrodniczo” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Projekt CICPA ma za zadanie zachęcenie i wspieranie przedstawicieli lokalnych władz, instytucji, stowarzyszeń, zrzeszeń i innych lokalnych działaczy w budowaniu międzynarodowej współpracy, opartej na wykorzystywaniu obszarów cennych przyrodniczo, w szczególności w ramach Europejskiej Sieci Ochrony Natura 2000.
Celem jest zwiększenie zaangażowania w międzynarodowe inicjatywy lokalnych przedstawicieli odpowiedzialnych za najważniejsze w ich regionach działania, związane z wykorzystywaniem obszarów chronionych i inspirowane naturą, takich jak rybołówstwo, leśnictwo, rolnictwo, usługi turystyczne, edukacja, kultura, sztuka i rękodzieło.

Wspólnie wspieramy rozwój społeczności, w których działamy na co dzień. W sposób wyjątkowy zwracamy uwagę miejscowej ludności na rangę terenów na których żyją, pracują, uczą się i zarabiają. Wspólnie z litewskimi parterami projektu stwarzamy ramy do wieloletniej współpracy z wszystkimi, którzy zainteresowani są rozwojem zrównoważonym, takim gdzie dobra kondycja przyrody może być źródłem lepszego życia.

Jednym z wyników dotychczas podjętych działań jest inicjatywa stworzenia „Forum Zalewu Szczecińskiego” mogącego być wspólną platformą do wymiany doświadczeń, kreowania nowych projektów i przedsięwzięć ułatwiających wspólny rozwój gmin i miast położonych na obszarach cennych przyrodniczo i unikatowych, jakimi są wody i szeroko rozumiane wybrzeże Zalewu. Idea Forum jest więc skierowana do instytucji samorządowych, ale i wszystkich tych grup, które swoją codzienną pracą przyczyniają się lub przyczyniać mogą do rozwoju zrównoważonego w skali lokalnej.
Forum to także dobre miejsce do nawiązywania bezpośrednich kontaktów i dzielenia się pomysłami, ideami czy wyzwaniami. A jednocześnie możliwość praktycznego udowodnienia, że obszary sieci Natura 2000 mogą być inspiracją dla zawodowej aktywności mieszkańców.

Konferencja odbędzie się w czwartek 21 lutego 2019 r. o godzinie 11:00 w Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach, ul. Niepodległości 3c.

Szczegółowych informacji udzieli Kierownik Projektu CICPA w Stowarzyszeniu Na Rzecz Wybrzeża, Pani Martyna Rabska-Osipowicz.
E-mail: martyna@southbaltic-cicpa.eu
Mobile: +48 506 045 571