CICPA UE

CICPA i międzyprojektowe spotkanie w Niemczech. 13-14 listopada 2018, Rostock

W dniach 13-14 listopada przedstawiciele projektu CICPA wzięli udział w międzyprojektowych warsztatach  zorganizowanych przez przedstawicieli projektu LiveLagoons.

Projekt LiveLagoons ma na celu wdrożenie nowych, przyjaznych dla środowiska technik, przyczyniających się do poprawy  jakości wód w zalewach i zatokach południowego Bałtyku. W tym celu stosowane są innowacyjne pływające wyspy, które poprzez system filtrów roślinnych będą  służyć do ograniczania ilości biogenów i usuwania składników odżywczych.

Podczas  warsztatów odbyła się sesja projektów transgranicznych oraz debata na temat możliwego wykorzystania doświadczeń, a także integracji między realizowanymi projektami.

Warsztaty zgromadziły przedstawicieli parków narodowych,  różnych form ochrony przyrody, organizacji pozarządowych i naukowców z Polski, Litwy i Niemiec.

Przedstawiciele poszczególnych projektów prezentowali:

1. Problemy i wyzwania związane z hodowlą małży (Bonus Optimus),

2. Wykorzystanie pływających wysp dla poprawy warunków środowiskowych zalewów (LiveLagoons),

3. Wykorzystywanie śmieci z plaż (EUCC Germany),

4. Nowe możliwości hodowli pstrągów (Greifswald Mire Centre),

5. Angażowanie lokalnych społeczności we wspólne inicjatywy na obszarach chronionych (CICPA).

W ramach wspólnych warsztatów uczestnicy zostali poproszeni o ocenę i omówienie wybranych „usług ekosystemowych” dla trzech różnych scenariuszy zarządzania obszarami wilgotnymi w strefie przybrzeżnej.

W czasie spotkania dr Kazimierz Rabski (Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża) oraz Marek Dylawerski (Woliński Park Narodowy) zaprezentowali projekt CICPA. Szczególny nacisk położono na konieczność wspólnych działań ze społecznościami lokalnymi oraz przygotowania do ich podejmowania na obszarach o dużej wrażliwości przyrodniczej. Dotychczasowe doświadczenia projektu CICPA wskazują przy tym na olbrzymi potencjał społeczności lokalnych i ich zainteresowanie możliwościami wykorzystania obszarów chronionych do kreowania wielu produktów lokalnych, również w sferze usług niematerialnych. Przykładem są tutaj inspiracje artystyczne.

Omówiono oczywiście cele projektu CICPA, przekazano informacje o parterach i partnerach stowarzyszonych, a także zaprezentowano i scharakteryzowano dotychczasowy przebieg wspólnych działań projektu.

Podkreślona została ponadto  konieczność rozszerzenia aspektów edukacyjnych i promocyjnych inicjatyw naukowo – badawczych w działaniach dotyczących strefy wybrzeża Morza Bałtyckiego, dotychczas słabo podejmowana  wśród społeczności lokalnych. Doświadczenia takich integracyjnych przedsięwzięć w ujęciu transgranicznym, jakie leżą u podstaw projektu CICPA mogą okazać się przydatne dla innych projektów realizowanych w ramach Interreg South Baltic.

Więcej o tym wydarzeniu: //www.balticlagoons.net/livelagoons/index.php/cross-border-and-cross-project-workshop-and-debates/