CICPA UE

Pierwsze polsko-litewskie warsztaty projektu CICPA: 18-19 maja 2018, Stepnica – Międzyzdroje.

Początki nie muszą być trudne, co udowodniły nasze pierwsze wspólne warsztaty projektowe.

Ponad 40 uczestników z Polski i Litwy spotkało się 18 i 19 maja 2018 w Stepnicy oraz Międzyzdrojach. Celem było nie tylko poznanie się partnerów projektu i uczestników zaplanowanych na dwa lata wydarzeń, ale przede wszystkim analiza wartości przyrodniczych terenów objętych projektem i wskazanie na zależności między rozwojem zrównoważonym, a ochrona przyrody.

Uczestnicy wspólnie zastanawiali się jak można wykorzystywać potencjał, który daje przyroda dla rozwoju ekonomicznego okolic Karkle i okolic Stepnicy.

Te wspólne warsztaty poprzedziły jednak zajęcia integracyjne oraz prezentacje terenów objętych projektem: Stepnicy, Parku Natury Zalewu Szczecińskiego oraz terenów Karkle, Nadmorskiego Parku Regionalnego i starostwa Kretingale.

Osobnym tematem były zasady ochrony przyrody w Polsce i na Litwie, ze szczególnym uwzględnieniem europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

W pierwszym dniu nasze warsztaty zaszczycił swoją obecnością Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie p. Wiesław Wierzchoś.

Był też czas na wspólną biesiadę, a więc poznanie kulinarnych tradycji i specjałów partnerów.

Drugi dzień intensywnie wykorzystywanego czasu naszych warsztatów poświęcony był wizycie w Wolińskim Parku Narodowych, który jest partnerem stowarzyszonym projektu CICPA.  Zaprezentowano jego walory oraz problemy związane z zarządzaniem w świetle rozwoju masowej turystyki. Była też wycieczka terenowa do wybranych fragmentów WPN.

Na zakończenie podsumowano wspólną pracę i przedstawiono wynikające z zajęć warsztatowych propozycje możliwych do podjęcia działań na obszarach chronionych, zwłaszcza tych, które zrealizowane zostaną razem podczas polsko-litewskiej imprezy plenerowej, jaka zaplanowano na wrzesień 2019 roku w Karklė na Litwie.

Ogromne podziękowania dla Uczestników, którzy reprezentowali następujące instytucje, organizacje i grupy:

– Pajūrio regioninio parko direkcija

– EUCC Baltijos biuras

– Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża

– Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy

– Woliński Park Narodowy

– Urząd Miasta i Gminy Stepnica

– Zarząd Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

– Kretingalės kultūros centras

– Kretingalės seniūnija

– Karklės bendruomenė

– Ekologinis klubas „Žvejonė”

– Lokalna Grupa Działania „Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego”

– Spółka Rybak w Stepnicy

– Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński

– Zespół szkolno-przedszkolny im. Konstanego Maciejewicza w Stepnicy

– Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej

– Rada Gminy Stepnica

– Przystań Jachtowa im. Kapitana Roberta Hilgendorfa

– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF) Stepnica

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ORDITEL

– polscy i litewscy rolnicy, rybacy i przedsiębiorcy

– Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie – Pani Krystyna Korkuć, która w fantastyczny sposób wspomagała warsztaty tłumaczeniami.