CICPA UE

Startuje Forum Zalewu Szczecińskiego!

W czwartek, 21 lutego, Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża, Woliński Park Narodowy i Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Miasta Stepnicy, zaprosiło samorządy, instytucje i organizacje pozarządowe ze wszystkich społeczności i Starostw położonych wokół polskiej części wybrzeża Zalewu Szczecińskiego, na konferencję „Wspólne inicjatywy na obszarach chronionych. Nad wodą, wokół Laguny ”. To interaktywne spotkanie odbyło się w Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach.

Była to świetna okazja, aby pokazać, co od stycznia 2018 roku transgraniczny Projekt CICPA zaoferował społecznościom lokalnym. Był to też odpowiedni moment, by zaprosić potencjalnych nowych partnerów do przyłączenia się do działań ukierunkowanych na budowanie współpracy lokalnej i międzynarodowej, w oparciu o wykorzystanie cennych obszarów przyrodniczych.

Aby podkreślić znaczenie współpracy w tym transgranicznym obszarze, przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Wybrzeża i Wolińskiego Parku Narodowego zaprezentowali dobre przykłady już zrealizowanych lub obecnie trwających projektów edukacyjnych i społecznych aktywizujących społeczności lokalne żyjące w cennym i unikatowym sąsiedztwie Parku Natury Zalewu Szczecińskiego i Wolińskiego Parku Narodowego.

Pani Mirosława Nowak, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy oraz Burmistrz Stepnicy pan Andrzej Wyganowski pokazali jakie korzyści płyną z projektu bezpośrednio do mieszkańców.

Pani Anna Błeszyńska z regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 przedstawiła możliwości oferowane przez Programy Interreg, a także zaprosiła do zapoznania się z trwającymi obecnie  projektami Interreg Południowy Bałtyk, których beneficjentami są Partnerzy i Partnerzy Stowarzyszeni z województwa  zachodniopomorskiego.

Nasza inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem samorządów Nowego Warpna, Polic, Goleniowa, Wolina, Międzyzdrojów, Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego, Stepnicy i Dziwnowa – a więc większości gmin położonych wokół polskiej części wybrzeża Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego! Gościliśmy ponad 40 uczestników z 22 organizacji. Wszyscy obecni przedstawiciele docenili pomysł utworzenia „Forum Zalewu Szczecińskiego”, który stanie się wspólną platformą dla rozwoju społeczności żyjących i pracujących w cennych i unikatowych obszarach przyrodniczych. Wyrażono także zainteresowanie  wzajemną wymianą informacji  i rozpowszechnianiem realizowanych, bieżących i planowanych projektów. Świadczy to o prawdziwej potrzebie podejmowania działań razem, nie tylko koncentrując się na własnych terenach, ale także budując silną grupę gotową do partnerstwa transgranicznego i tworzenia sieci partnerskich.

W rezultacie ustalono, że kolejne spotkanie „Forum Zalewu Szczecińskiego” odbędzie się w Stepnicy. Wszystkie gminy, instytucje, organizacje pozarządowe, formalne i nieformalne grupy interesariuszy wokół Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego będą mile widziane, by na Forum podzielić się własnymi pomysłami.  26 marca 2019  Stepnica stanie się swoistą regionalną stolicą zielonych inicjatyw!

Bądź na bieżąco i dołącz do wspólnych inicjatyw w obszarach chronionych!

Fot: Mariola Kwiryng (Urząd Miasta i Gminy Stepnica), Mirosław Smugała (Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża) i Woliński Park Narodowy