CICPA UE

Forum Zalewu w Nowym Warpnie, 3 października 2019.

W czwartek 3 października 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie „Forum Zalewu”. Tym razem gospodarzem wydarzenia był Burmistrz Nowego Warpna – Pan Jarosław Burba, który zaprosił Członków Forum do odwiedzenia malowniczego Nowego Warpna i poznania tej części zachodniego wybrzeża Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Nowowarpieńskiego.

Spotkanie Forum rozpoczęło się spacerem po Nowym Warpnie, śladem przepięknych inwestycji zrealizowanych w dużej mierze ze środków unijnych. W trakcie wycieczki Burmistrz Nowego Warpna dyskutował z reprezentantami innych gmin oraz organizacji i instytucji położonych na wybrzeżu Zalewu Szczecińskiego i Kamieńskiego o wartościach, które można zachować dzięki wsparciu w postaci realizowania projektów i dzięki wspólnym działaniom z partnerami.

Dyskusje przeniosły się do nowo oddanej siedziby Klubu Seniora, prężnie działającego w Nowym Warpnie. Seniorzy są jedną z najaktywniejszych grup społecznych w gminie. Realizują wiele programów, korzystając również ze środków zewnętrznych i dotacji. Mają chęci i zapał do realizacji pomysłów. często swoje działania realizują razem z partnerami z Niemiec.

W dalszych obradach Forum Zalewu uczestniczyli burmistrzowie i przedstawiciele Gmin: Nowe Warpno, Police, Stepnica, Wolin, Kamień Pomorski i Dziwnów oraz ważnych dla regionu instytucji i organizacji: Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zarządu Portu Morskiego w Dziwnowie, Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”, Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, Mariny w Kamieniu Pomorskim oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Warpnie.

Spotkanie prowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Wybrzeża: dr Kazimierz Rabski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Martyna Rabska-Osipowicz – kierownik projektu CICPA i inicjatorka Forum Zalewu.

Omówiliśmy dotychczasowe wydarzenia w ramach „Forum Zalewu Szczecińskiego i Kamieńskiego”, powitalismy nowycz członków Forum oraz zgodnie z harmonogramem przedyskutowaliśmy drogę do współpracy z partnerami z Niemiec.

Najważniejszym punktem programu obrad w Nowym Warpnie były propozycje pierwszych konkretnych i realnych wspólnych działań samorządów i organizacji, mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców o wartościach przyrodniczych, z jakich korzystamy na co dzień oraz o tym, jak swoimi codziennymi działaniami oddziałujemy na przyrodę, z wzajemnością. Najdłużej omawianą inicjatywą stał się wspólny program edukacyjny dla mieszkańców, rozpoczynając od dzieci w wieku szkolnym aż po integracyjne programy międzypokoleniowe – w końcu to od nauki o swoim otoczeniu musimy rozpocząć wspólne starania o dobrą przyszłość wybrzeży Zalewu Szczecińskiego i Kamieńskiego.

Całą nową inicjatywą kierować będzie Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża i Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy – organizacje partnerskie projektu CICPA, które w ramach polsko-litewskiego projektu przeprowadziły już podobne modelowe wydarzenia w marcu 2018 roku dla Gmin Stepnica i Międzyzdroje. Działania projektowe są dofinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Południowy Bałtyk. Teraz pora na kapitalizację i rozszerzenie działań na szerszą skalę i z korzyścią dla całego wybrzeża Zalewu Szczecińskiego i Kamieńskiego.

W stworzeniu propozycji programu swoje wsparcie i udział zadeklarowały także Woliński Park Narodowy, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu oraz Centrum Edukacji Ekologicznej Grodno.

W związku z tak aktywną postawą, jeszcze w październiku 2019 roku przystępujemy do konsultacji z ośrodkami, które chcą by program był realizowany w ich gminach. Organizację rozpoczynamy spotkaniami w grupach roboczych, wyjazdami do gmin i wizytami nad Zalewem.

Chcemy by na przełomie grudnia i stycznia były gotowe pierwsze pilotażowe programy – wyjątkowe, bo stworzone wspólnie, po to by coraz więcej osób zrozumiało jak wielki potencjał drzemie w naszym transgranicznym regionie, a korzystanie z niego może nieść korzyści nieszkodzące naturze.

Z programów będą mogli w pierwszej kolejności skorzystać młodzi mieszkańcy gmin położonych nad Zalewami, które przystępują do wspólnych prac. Planujemy przetestowanie praogramów już w trakcie zimowych ferii, czyli w lutym 2020 roku. Każda pora roku jest przecież dobra na poznawanie otaczającego nas świata!

Kolejne spotkania, wizyty i wspólne prace pozwolą nam przygotowywać więcej wspólnych działań, także dla młodzieży, dorosłych i dla osób starszych.

Nasze doświadczenia polsko-litewskie są tu niezwykle pomocne. Zdobytą wiedzę i przykłady zrealizowane w ramach międzynarodowego partnerstwa przeniesiemy w region, w którym współpraca międzynarodowa jest tak istotna.

Wszystkich zajmujących się nieformalną edukacją wokół Zalewu Szczecińskiego i Kamieńskiego, którym przyświeca potrzeba współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju naszego regionu, zapraszamy do dyskusji i do przyłączenia się do wspólnego planowania.

Więcej szczegółów i informacji uzyskacie Państwo w Stowarzyszeniu Na Rzecz Wybrzeża, zatem zachęcamy do kontaktu: martyna@southbaktic-cicpa.eu