CICPA UE

Grudniowe spotkanie na Litwie

Projekt CICPA – Wspólne Inicjatywy Na Obszarach Chronionych to rzeczywiście działania WSPÓLNE. Czasami w formie dużych plenerowych imprez, czasami w trakcie wspólnych warsztatów, ale i czasami w czasie kameralnych spotkań partnerów Projektu.

Tak było i w grudniu 2019 roku (5 – 7 grudnia), kiedy przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Wybrzeża – Kazimierz Rabski przebywał na Litwie. Jego pobyt związany był również z innym projektem realizowanym dzięki współfinansowaniu przez INTERREG South Baltic, a mianowicie „LiveLagoons”. Ale przede wszystkim w ramach wspólnych działań koniecznych dla dalszej harmonijnej współpracy w ramach projektu CICPA odbyły się spotkania poświęcone umowom partnerskim: jednego z efektów naszego przedsięwzięcia, a planowanych do zawarcia już wkrótce.

Przede wszystkim bardzo interesujące było spotkanie robocze z Panią  Audronė Balnionienė – Wicemerem Regionu Kłajpedzkiego. Omówiono treść dokumentu przygotowywanego dla współpracy tego regionu z Miastem i Gminą Stepnica. Ale Pani Balnioniené zaproponowała, by do współpracy dołączyć także niezwykle piękną miejscowość Dreverna. To nowa szansa na trwałe międzynarodowe działania.

Odbyły się także rozmowy bilateralne z zaprzyjaźnionymi przedstawicielami Nadmorskiego Parku Regionalnego w Karkle, kierowanego przez Dariusa Niciusa.

Nasza współpraca sięga już daleko poza formalne ramy projektu. Tym razem omawialiśmy treść porozumień pomiędzy partycypantami projektu CICPA. Te  dokumenty określać będą kierunki naszej współpracy na kilka najbliższych lat. Ważne miejsce w tych porozumieniach będą miały poza szeroką rozumianą ochroną przyrody czy edukacją przyrodniczą aspekty społeczne. Doświadczenia projektu CICPA udowodniły, jak ważne jest zaangażowanie społeczności lokalnych w sprawach rozwoju zrównoważonego obszarów objętych siecią NATURA 2000 i jak istotne potrafi być zaangażowanie mieszkańców we wspólne działania.