CICPA UE

Interreg South Baltic – w stronę nowej perspektywy

Obecnie opracowywany jest nowy okres programowania 2021-2027 Programu Interreg Południowy Bałtyk, szczególnie bliskiemu nam, gdyż CICPA została współfinansowania w perspektywie 2014-2020.

W 2020 roku powołano Wspólny Komitet Programujący i 2 Grupy Robocze. Od tego czasu członkowie WKP spotkali się 6 razy (3 spotkania w I kwartale 2021 r.), a grupy robocze 13 razy (6 spotkań w I kwartale 2021 r.).

Grupy robocze koncentrują się na obszarach priorytetowych i celach szczegółowych, a także na realizacji technicznej.

Członkowie Wspólnego Komitetu Programującego wyznaczyli kierunki działań, takie jak:
• Bazowanie na zdobytym doświadczeniu i jego wykorzystaniu,
• Utrzymanie zainteresowania małych, lokalnych instytucji,
• Kontynuacja działań nakierowanych na model biznesowy „people to people”,
• Promowanie energii odnawialnej, zrównoważonej gospodarki wodnej, gospodarki o obiegu zamkniętym i ochrony przyrody,
• Cyfryzacja dla obywateli i instytucji, w tym organizacji pozarządowych i MŚP, która zwiększa wzrost i konkurencyjność regionu Południowego Bałtyku,
• Ochrona, rozwój i promocja zasobów i usług turystycznych oraz dziedzictwa kulturowego.

W nowej perspektywie zaplanowane jest wprowadzenie uproszczeń w planowaniu, wdrażaniu i raportowaniu projektów.

Jesienią 2021 r. planowane jest rozpoczęcie konsultacji społecznych i konkursu „Seed Money”, który wspomaga przyszłych beneficjentów już na etapie planowania inicjatyw.

Interreg to jeden z kluczowych instrumentów Unii Europejskiej finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), o budżecie 10 mld euro.

Głównym celem Interregu jest stymulowanie współpracy między regionami w UE i poza nią.

Więcej informacji znajdziecie tutaj.