CICPA UE

„Zimowe spotkania z przyrodą” i konkurs plakatowy

Wracamy dzisiaj do konkursu plakatowego, który kończył pierwszą pilotażową wspólną akcję edukacyjno-krajoznawczą „Zimowe spotkania z przyrodą” zrealizowana w ramach „Forum Zalewu”.

Udział w programie wzięli uczniowie w wieku 12-15 lat z gmin Nowe Warpno, Police, Stepnica, Wolin i Kamień Pomorski. Wspólny program został przygotowany w ramach „Forum Zalewu” przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża, Woliński Park Narodowy, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie, Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, a także urzędy miast i gmin oraz gminne ośrodki i centra kultury w gminach wokół Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, Kamieński Dom Kultury, Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie oraz Miejski Dom Kultury w Policach.

Program składał się z dwóch etapów: wyjazdów krajoznawczo-edukacyjnych dla młodzieży oraz konkursu plakatowego, w którym wzięli udział uczestnicy wyjazdów, którego tematyką były spotkania z przyrodą nad zalewem.

W piątek 13 marca 2020, zorganizowaliśmy spotkanie Komisji Konkursowej, która oceniała prace dzieci i młodzieży wykonane w ramach programu „Zimowe spotkania z przyrodą”.

Komisję, zgodnie z regulaminem konkursu, stanowiło trzech Jurorów – wybitnych specjalistów i znawców przyrody naszego regionu, którzy oceniali każdy plakat, przyznając punkty za następujące kryteria:

  1. Zgodność plakatu z tematyką konkursu,
  2. Estetyka wykonania pracy konkursowej,
  3. Pomysłowość i kreatywność w wykonaniu plakatu.

Członkowie Komisji Konkursowej oceniali plakaty nie znając nazwisk autorów, ani miejscowości, w których powstawały prace konkursowe. Wyłoniono miejsce pierwsze, drugie i trzecie, ale również, na specjalną prośbę jurorów, pojawiły się dwa wyróżnienia.

Konkurs został rozstrzygnięty jeszcze w marcu, jednak z uwagi na rozwój epidemii, nie mieliśmy już możliwości zorganizowania oficjalnego rozdania nagród i wciąż nie wiemy na kiedy będziemy mogli zaplanować wernisaże. Chcemy jednak pokazać Wam prace, które powstały w pięciu gminach, obejrzyjcie zatem galerię. Zdjęcia prac wykonaliśmy w trakcie posiedzenia Komisji Konkursowej, wybaczcie zatem jakość. Będzie okazja do obejrzenia ich w pełnej okazałości, odpowiednio oprawionych i oświetlonych – o tym jednak poniżej…

Miejsce I: plakat wykonany w gminie Stepnica
Miejsce II: plakat wykonany w gminie Wolin
Miejsce III: plakat wykonany w gminie Stepnica
I wyróżnienie: plakat wykonany w gminie Stepnica
II wyróżnienie: plakat wykonany w gminie Wolin

Pozostałe prace zgłoszone do konkursu:

plakat wykonany w gminie Wolin
plakat wykonany w gminie Kamień Pomorski
plakat wykonany w gminie Police
plakat wykonany w gminie Kamień Pomorski
plakat wykonany w gminie Nowe Warpno
plakat wykonany w gminie Nowe Warpno
plakat wykonany w gminie Kamień Pomorski
plakat wykonany w gminie Police
plakat wykonany w gminie Nowe Warpno
plakat wykonany w gminie Police
plakat wykonany w gminie Nowe Warpno
plakat wykonany w gminie Police

Nazwiska młodych autorów nie mogą tu zostać opublikowane, ale nagrody i pamiątki dla nich wkrótce opuszczą Szczecin i na pewno ucieszą naszych artystów 🙂 A za przygotowanie nagród dziękujemy pięknie Stowarzyszeniu Na Rzecz Wybrzeża, Działowi Edukacji Wolińskiego Parku Narodowego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

GRATULUJEMY wszystkim laureatom i dziękujemy każdemu uczestnikowi programu „Zimowe spotkania z przyrodą” za aktywny udział.

Co dalej? Gdy tylko uruchomią się takie możliwości, zaplanujemy serię wernisaży we wszystkich gminach, które wzięły udział w programie „Zimowe spotkania z przyrodą”. Prace zostaną jednakowo oprawione i ruszą w trasę wokół zalewów. Kalendarz wystaw opublikujemy w aktualnościach, dlatego zapraszamy do śledzenia strony southbaltic-cicpa.eu

Wstęp na wystawy będzie bezpłatny, więc każdy będzie mógł wybrać dogodne miejsce i termin, a przy okazji poznać lepiej miejscowości i wybrzeża Zalewu Szczecińskiego i Kamieńskiego.