CICPA UE

Nowa inicjatywa w Karklė

Nowa inicjatywa w projekcie CICPA!

Nasz partner wiodący – Administracja Nadmorskiego Parku Regionalnego w Karkle na Litwie wspólnie z Uniwersytetem w Kłajpedzie oraz kłajpedzkim ogrodem botanicznym udowodnią jak pięknie mogą wyglądać w ogrodach mieszkańców rodzime gatunki roślin wydmowych, typowych dla obszarów Natury 2000 w krajobrazie nadmorskim.

Dzikie rośliny zostaną zaadaptowane do życia w ogrodach pod okiem botaników, a bezpośrednio przy siedzibie Parku powstanie pokazowy ogródek.

Tego rodzaju działania mogą być z powodzeniem zastosowane na wszystkich obszarach Natura 2000 w Unii Europejskiej.

Prace właśnie trwają. Efekty tej inicjatywy z pewnością Wam pokażemy!