CICPA UE

Partnerstwo CICPA

Partnerstwo CICPA to zobowiązanie do osiągania wspólnych celów i realizacji wspólnych pomysłów. Partnerstwo budowane jest przez ludzi, którzy dzielą się doświadczeniami na różnych polach i odczuwają wspólną potrzebę dokonania zmian. W kwestii partnerstwa CICPY nie było żadnych przypadków. Projekt został wymyślony krok po kroku przez litewskie i polskie organizacje i wzbogacony przez partnerów stowarzyszonych, z których wszyscy reprezentują różne sektory (administracja publiczna, organizacje pozarządowe, zarządzanie obszarami chronionymi, kultura, nauka). Każdy z tych podmiotów ma własną motywację, własny powód do bycia częścią projektu CICPA i każdy z nich odgrywa w nim szczególną rolę.

Partnerstwo CICPA tworzy dziesięć organizacji: czterech partnerów projektu i sześciu partnerów stowarzyszonych.

Partnerzy:

  • Administracja Nadmorskiego Parku Regionalnego w Karklė (Litwa) – nasz partner wiodący
  • Europejska Unia Ochrony Wybrzeża – Biuro Bałtyckie (Litwa)
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża (Polska)
  • Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy (Polska)

Partnerzy Stowarzyszeni:

  • Woliński Park Narodowy (Polska)
  • Urząd Miasta i Gminy Stepnica (Polska)
  • Zarząd Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego (Polska)
  • Starostwo Kretingalė (Litwa)
  • Stowarzyszenie Społeczności Karklė (Litwa)
  • Ekologiczny Klub „Zvejone”

Odpowiedzialność za poszczególne działania jest podzielona między partnerów projektu i partnerów stowarzyszonych, w zależności od ich doświadczenia, profesji, lokalizacji i zainteresowań. Na przykład: organizacje z ogromnym doświadczeniem w międzynarodowych warsztatach przygotują programy spotkań i pomagają lokalnym społecznościom w procesie organizacji. Specjaliści z dziedziny przyrody są odpowiedzialni za informacje dotyczące ochrony środowiska i sieci Natura 2000 oraz dzielenie się dobrymi przykładami współpracy z lokalnymi społecznościami. Gminy i starostwa zapewnią wszystkim zainteresowanym podmiotom narzędzia do zainicjowania transgranicznej współpracy długoterminowej, opracują treści międzynarodowych umów, ale także wspólnie z przedstawicielami partnerów zajmą się organizacją miejsc i usług dla wydarzeń projektowych.

Budżet projektu jest również zaplanowany jako wspólny system. Każda organizacja partnerska opłaca przydzielone wcześniej działania i wydatki ze swoich własnych środków. Partnerzy projektu z regionów goszczących zapewniają wszystkie potrzebne usługi niezbędne do zrealizowania kolejnych działań, dla wszystkich przedstawicieli stowarzyszonych partnerów i uczestników ze wszystkich grup docelowych, aby umożliwić ich pełne zaangażowanie na każdym etapie realizacji projektu.

Łączny 24-miesięczny budżet projektu to 421.027,50 Euro, z czego wkład własny wszystkich 4 partnerów wynosi 63.190,12 Euro (15%), a udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 357.837,38 Euro (85%).