CICPA UE

Polsko-litewskie przygotowania. 12 lipca 2019, Stepnica, Polska

Zanim wystartowała impreza „CICPA EVENT 2019 Inspired by nature”, przygotowaniom nie było końca. Pierwsze etapy toczyły się równolegle w obu krajach partnerskich: na Litwie i w Polsce. Lokalne społeczności i organizacje razem z partnerami ustalali, które z inicjatyw i prac wykonanych w projekcie CICPA od 2018 roku, zaprezentować na imprezie w Polsce wspólnie z partnerami z zagranicy.

W czwartek bardzo późnym wieczorem polska delegacja projektu CICPA wybrała się ze Stepnicy pod Goleniów (woj. zachodniopomorskie) by powitać ponad trzydziestu uczestników z Litwy, którzy przyjechali by razem przygotować CICPA EVENT 2019.

W piątek rano przygotowania na miejscu imprezy ruszyły pełną parą. Polsko-litewska grupa podzieliła się na dwa mniejsze zespoły

Pierwszy z nich, składający się z reprezentantów Centrum Kultury w Kretingale, Zespołu folklorystycznego Grajus i mieszkańców starostwa Kretingale, rozpoczął próby do transgranicznych akcji performatywnych inspirowanych przyrodą, legendami i tradycjami rybackimi. Próby, którym przewodniczył zespół Teatru W Krzywym Zwierciadle, odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury, opanowanym przez warsztaty florystyczne i przygotowania do Dni Stepnicy. Było pięknie, pachnąco, wesoło i bardzo międzynarodowo.

Drugi zespół składający się z Partnerów Projektu, reprezentantów Regionu Kłajpedzkiego i Stowarzyszenia Społeczności Karkle, wybrał się na wycieczkę terenową do Parku Natury Zalewu Szczecińskiego, obrazującą sposoby wykorzystywania terenów Natury 2000 jako modelowych obszarów wdrażania projektów współpracy, nieformalnej edukacji i zarządzania ochroną przyrody.

Wiedza zebrana podczas tej wycieczki zostanie wykorzystana podczas formowania porozumień partnerskich pomiędzy polskimi i litewskimi rejonami prowadzącymi projekt CICPA.

Popołudniu oba zespoły zebrały się w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie zostały powitane przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, wraz z jego Zastępcą, Skarbnikiem i Przewodniczącą Rady Miejskiej. Następnie odbyło się ważne dla projektu spotkanie na szczeblu administracyjnym, w którym dyskutowano o formie porozumień i umów międzynarodowych, jakie zostaną dzięki projektowi CICPA podpisane przez lokalne i regionalne władze samorządowe.

Ten ważny dzień dla naszych regionów nie skończył się jednak oficjalnymi spotkaniami.

Grupy robocze projektu udały się na teren Przystani Jachtowej im. R. Hilgendorfa, na którym w sobotę 13 lipca rozpocznie się CICPA EVENT 2019, a już w piątek odbywa się oficjalna uroczystość otwarcia Dni Stepnicy. W tle koncert Magic of Queen, a polsko-litewski Team projektu CICPA przygotowuje się na wielkie promowanie wspólnych działań.

Photos by Piotr Krywan.