CICPA UE

Drugie życie projektu CICPA na Litwie, czyli w czasach wirusowego spowolnienia.

Ostatnie wspólne spotkanie uczestników w ramach projektu CICPA miało miejsce na przedmieściach Gdańska w ostatnich dniach lutego 2020, właśnie wtedy gdy docierały do nas pierwsze informacje o rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa w naszej części Europy. Na szczęście zespół CICPA mógł jeszcze wtedy spokojnie podsumować 27 miesięcy wspólnej pracy, ustalić co zrobi po zakończeniu projektu i pożegnać się. W ciągu kolejnych dwóch tygodni ogłoszono kwarantannę w obu krajach partnerskich.

Wraz z zamknięciem większości szkół, biur i miejsc spotkań publicznych na Litwie część inicjatyw społecznych szybko przeniosła się do alternatywnych przestrzeni. Jedną z takich inicjatyw była kontynuacja tworzenia tradycyjnej szkółki roślin.

Administracja Nadmorskiego Parku Regionalnego realizując działania projektu CICPA, w 2019 roku założyła dwie ekspozycje roślinne w pobliżu Centrum Turystycznego Nadmorskiego Parku Regionalnego.

Pierwsza to tradycyjna szkółka roślin i ziół typowych dla zachodniego regionu Litwy, które od dawnych czasów nie tylko zdobiły zagrody, ale także dawały praktyczne korzyści.

Drugą ekspozycję roślinną tworzą gatunki typowe dla wydm nadmorskich, które nadal występują w Nadmorskim Parku Regionalnym. Rośliny te, poza swoim naturalnym pięknem, pełnią również inną ważną funkcję – zatrzymywania piasku wywiewanego przez wiatr, co ogranicza erozję wydm.

Pomysł na ekspozycje roślinne ma na celu zachęcenie okolicznych mieszkańców do wybierania lokalnych, typowych i tradycyjnych gatunków roślin przy zakładaniu ogrodów na swoich nieruchomościach.

Podczas realizacji tej inicjatywy pracownicy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu w Kłajpedzie zaadaptowali wybrane gatunki nadbrzeżnych roślin wydmowych, aby miejscowi mogli je wykorzystać do sadzenia nie tylko w piasku. Ekspozycje cieszą się dużym zainteresowaniem zwiedzających, są często fotografowane. Więcej informacji o projekcie i gatunkach roślin można znaleźć na stoiskach informacyjnych zainstalowanych w pobliżu szkółek kwiatowych.

Ta inicjatywa pokazuje, że realizowanie pomysłów z projektu CICPA nie zostało całkowicie zatrzymane z powodu pandemii. Uczestnicy polsko-litewskiego projektu mają poczucie przynależności do grupy, w której zrodziła się przyjaźń i mocno odczuwają chęć dalszego rozwijania wspólnych działań.